مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
فراخوان ارسال ایده های خلاقانه برای ترغیب افراد به استفاده از واکسن کووید -۱۹ در ایران
پرچم

اخبار اختصاصی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی آقای مهدی کارجویان

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی آقای مهدی کارجویان

1402/01/05
دکتر نازیلا جوادی عضو محترم مرکز تحقیقات SDH بعنوان سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند

دکتر نازیلا جوادی عضو محترم مرکز تحقیقات SDH بعنوان سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند

1401/12/20
کنفرانس علمی یک روزه مدیریت بالینی افراد دارای افکار خودکشی و در معرض خطر برگزار گردید

کنفرانس علمی یک روزه مدیریت بالینی افراد دارای افکار خودکشی و در معرض خطر برگزار گردید

1401/12/07
برگزاری کنفرانس یک روزه مدیریت بالینی افراد دارای افکار خودکشی و در معرض خطر باکسب امتیاز بازآموزی  از سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور

برگزاری کنفرانس یک روزه مدیریت بالینی افراد دارای افکار خودکشی و در معرض خطر باکسب امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور

1401/11/19
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم سپیده سبزعلی پور

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم سپیده سبزعلی پور

1401/10/24
برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجوی PhD پرستاری خانم  فرشته ملایی

برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجوی PhD پرستاری خانم فرشته ملایی

1401/10/14
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی آقای محمدعلی میرزایی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی آقای محمدعلی میرزایی

1401/09/15
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی آقای علی رضائی پور

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی آقای علی رضائی پور

1401/09/15
نشست صمیمی اعضای مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  با سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه

نشست صمیمی اعضای مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه

1401/08/14
فراخوان همکاری در طرح های پژوهشی از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فراخوان همکاری در طرح های پژوهشی از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1401/05/26
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان پزشکی آقای آرش ملک و خانم مهزاد دقیقی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان پزشکی آقای آرش ملک و خانم مهزاد دقیقی

1401/05/26
اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

1401/05/08
برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی

1401/04/22
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه مشترک دانشجویان پزشکی پردیس بین¬الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه مشترک دانشجویان پزشکی پردیس بین¬الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

1401/04/11
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم مژگان حاجی پور

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم مژگان حاجی پور

1401/04/11
عرض تبریک جهت انتخاب مجدد آقای دکتر عنایت اله همائی راد بعنوان رئیس مرکز تحقیقاتSDH

عرض تبریک جهت انتخاب مجدد آقای دکتر عنایت اله همائی راد بعنوان رئیس مرکز تحقیقاتSDH

1400/12/24
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم مرضیه قربان پژند

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم مرضیه قربان پژند

1400/12/16
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی آقای امیرحسین چمنی بوساری

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی آقای امیرحسین چمنی بوساری

1400/11/23
آرشیو
آرشیو
آرشیو